مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مهارت ترجمه مدرسان شریف اثر مریم محمدی ده چشمه

کتاب مهارت ترجمه مدرسان شریف برای آمادگی داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی تهیه شده است.

در کتاب مهارت ترجمه مدرسان شریف سعی شده تا از اطناب و ذکر بخش‌هایی که در کنکورهای اخیر حذف گردیده‌اند، پرهیز شود.

سؤالات مربوط به کنکورهای سال قبل نیز به تفصیل پاسخ داده شده است. 

در انتهای کتاب 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.