مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب زبانشناسی و واژه شناسی مدرسان شریف اثر علی درخشش

زبان شناسی و واژه شناسی به عنوان یکی از مؤلفه‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد رشته مترجمی مطرح است که به دلیل قرابت مباحث، بر آن شدیم که این دو را در قالب یک کتاب جامع و کامل ارائه کنیم.

در کتاب زبان شناسی و واژه شناسی مدرسان شریف هر فصل دربرگیرنده سه مجموعه سؤال است که هر یک از این مجموعه‌ها اهداف مشخص و ویژه‌ای را دنبال می‌نمایند پس از بخش‌های منتخب دو مجموعه سؤال تحت عنوان PROGRESS CHECK آمده که با هدف تمرین و تقویت نکات ذکر شده در آن فصول ارائه شده است.

  • در اتمام هر فصل مجموعه و نمونه سؤالاتی از آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های آزاد و سراسری از سال 1381 آورده شده تا به شما تصویر دقیق تری از آنچه که جهت تمرکز در هر فصل بدان نیاز دارید ارائه دهد.
  • در پایان هر فصل مجموعه‌ای از سؤالات تحت عنوان SUMMATIVE TEST جهت پایان بخش آورده شده است.
  • در انتهای کتاب سؤالات کارشناسی ارشد زبان شناسی و واژه شناسی با پاسخ کاملاً تشریحی آن‌ها و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.