مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب فرسایش و حفاظت خاک مدرسان شریف اثر سارا خیامی

در کتاب فرسایش و حفاظت خاک مدرسان شریف در مورد فرسایش خاک، عوامل مؤثر بر آن و راه‌های جلوگیری و کنترل فرسایش مطالب لازم و کافی منظور گردد.

حل تست‌های برگزیده و نکته دار مرتبط با هر مبحث و مجموعه کاملی از تست‌های طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد به همراه پاسخ تشریحی در کتاب آورده شده است.

مباحث و تست‌های متعدد بیان شده در این کتاب می‌تواند در موفقیت و پاسخگویی متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی در زمینه سؤالات فرسایش و حفاظت خاک نقش تعیین کننده داشته باشد.

در انتهای کتاب 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.