مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها مدرسان شریف اثر دکتر سجادیان و دکتر حسینی اندارگلی

در کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها مدرسان شریف مطالب درسی به شکلی بیان شده اند که یادگیری از طریق پاسخگویی به چند سؤال چهار گزینه‌ای نباشد بلکه خواننده با مطالعه این کتاب درک کاملی از موضوع درس داشته و سپس آموخته‌های خود را محک بزند همچنین در این کتاب از مثالهای تشریحی و مثالهای تستی متنوعی استفاده شده است. (هر مطلب درسی با مثالهای ساده شروع شده و با مثالهای مشکل به پایان می‌رسد.) همچنین در چاپ جدید این کتاب سعی شده است که آخرین نکاتی که در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است استخراج شده و همراه با تست‌ها و مثالهای مناسب گنجانده شود.

  • در انتهای هر فصل تست‌های طبقه بندی شده آزمونهای گذشته بهمراه پاسخنامه تشریحی گنجانده شده است.
  • در پایان هر فصل تست‌هایی تالیفی (مرجع اصلی در طراحی تست ها کتاب سیگنال‌ها و سیستم‌ها تألیف آلن اپنهایم و همکاران می‌باشد) به منظور سنجش معلومات خواننده قرار داده شده است. 
  • در انتهای کتاب، سؤالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری چندین دوره اخیر با پاسخ کاملاً تشریحی آن‌ها‌ و 6 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان قرار داده شده است.