مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی مجموعه فلش کارت 504 واژه ویژه مهندسی برق مدرسان شریف اثر دکتر بابک یزدی

یک روش کاملاً منحصربه فرد برای مجموعه فلش کارت 504 واژه ویژه مهندسی برق به کار گرفته شده است که در این روش سعی شده تمام گروه لغت های مهمی که در آزمون های سراسری زبان تخصصی برق سال های گذشته استفاده شده، انتخاب گردند. در واقع گروه لغت، کلماتی هم خانواده هستند که تمام یا بخشی از لغات آن در آزمون سراسری وجود داشته است. به عنوان مثال؛ اگر به کارت دوم در این مجموعه (صفحه دوم) مراجعه گردد؛ با کلمه Sensitivity به عنوان “لغت اصلی” و کلمات Sense، Sensor و Sensitive به عنوان کلمات “هم خانواده” روبرو می شوید. 

در همین کارت جدولی به شکل زیر دیده می شود.

  • ضریب سختی : 2
  • تعداد سال : 15
  • تعداد تکرار: 70

در این جدول “تعداد کل تکرارها”ی این گروه لغت (از سال 78 تا 94، به مدت 16 سال) در خانه اول آمده، همان گونه که مشاهده می شود 70 بار لغات کارت دوم تکرار شده اند. در خانه ی دوم “تعداد سال” بیانگر تعداد سال هایی است که این گروه لغت در این بازه 16 ساله در زبان تخصصی برق آزمون سراسری آمده است. همان طور که مشخص است برای کارت شماره ی دوم، 15 سال از 16 سال این کلمه تکرار شده است. خانه ی سوم هم نشانگر “درجه سختی” این گروه لغت است که در این جا برای آن 2 درنظر گرفته شده است.(درجه 4 سخت ترین و درجه 1 آسان ترین درجه محسوب می شود.) در تمام 504 کارت این مجموعه این جدول آورده شده است