در کتاب ساختمان های گسسته مدرسان شریف درکنار تفهیم مفاهیم، نکات تستی نیز آورده شده است.

در انتهای هر فصل کلیه سوالات آزمون‌های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات IT و همچنین سوالات آزمون‌های دکتری سال‌های گذشته به صورت طبقه بندیی شده با پاسخنامه کاملاً تشریحی آورده شده است.

در انتهای کتاب سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته های فوق نیز با پاسخنامه کاملاً‌ تشریحی و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان آورده شده است.