کتاب زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر مدرسان شریف شامل 6 درس تخصصی و 2 درس عمومی است که در هر درس تخصصی سعی شده است از پرکاربردترین متون تخصصی به همراه ترجمه روان و همچنین واژگان کاربردی به همراه مترادف آن آورده شود و ترجمه متن برای خواننده قابل فهم است و تا حد ممکن از ترجمه ادبی پرهیز شده است.

در قسمت بعدی هر درس، تست‌های تألیفی (Summative test) و پاسخ تشریحی آنها گنجانده شده است.

در انتهای هر درس سؤالات سراسری و آزاد این سه رشته با پاسخ کاملاً تشریحی ذکر شده است.

در انتهای کتاب، سؤالات آزمون های کارشناسی ارشد دوره های قبل با پاسخ کاملاً تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی و 9 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان آورده شده است.