کتاب مبانی مشاوره و راهنمایی مدرسان شریف شامل 10 فصل است که براساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، درتنظیم شده است.

هر فصل شامل درسنامه مرتبط با عنوان فصل و مثال‌هایی با پاسخ تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی ارائه شده است.

انتهای هر فصل، تست‌هایی تألیفی با پاسخ تشریحی ارائه شده است. همچنین سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد به صورت طبقه بندی شده و با پاسخ‌های تشریحی و تحلیلی آورده شده است.

در انتهای کتاب، سؤالات آزمون‌های سراسری ارشد و دکتری به صورت آزمونی و بت پاسخ کاملاً تشریحی آن‌ها و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان آورده شده است.