کتاب زبان تخصصی ویژه رشته مشاوره از مدرسان شریف به صورت کاملا تخصصی در 4 فصل مبانی مشاوره، شخصیت، روان‌شناسی و مشاوره و درک مطلب تالیف شده است.

  • در پایان هر فصل، واژگان و مثال‌های مربوطه جهت تثبیت آنها قرار داده شده است.
  • در پایان هر فصل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد به‌صورت طبقه بندی شده جهت بهینه نمودن فصول قرار داده شده است.
  • در انتهای کتاب، سؤالات آزمون سراسری با پاسخ کاملاً تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان قرار داده شده است.