کتاب جامعه شناسی سیاسی مدرسان شریف شامل گردآوری نکات، سؤالات و به‌طور کلی تمامی مطالب مربوط به درس جامعه شناسی سیاسی است که  هر مطلب به طور مفصل توضیح داده شده است و هر فصل شامل نکات و سؤالاتی برای آشنایی با مهم‌ترین مباحث رشته علوم سیاسی است.

در پایان هر فصل، سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد دوره های گذشته به همراه پاسخ تشریحی آنها به صورت طبقه‌بندی‌شده آورده شده است و پس از آن ها سؤال تالیفی نیز در قالب آزمون در آخر فصل آمده است.

در انتهای کتاب سؤالات ارشد و دکتری جامعه شناسی سیاسی دوره های اخیر با پاسخ کاملا تشریحی و 3 مرحله آزمون خودسنجی آورده شده است.