کتاب روشها و فنون راهنمایی در مشاوره مدرسان شریف در 5 فصل تنظیم شده است که در هر فصل ابتدا مطالب و توضیحات و نکات مهم درس که میان مطالب تعدادی تست تألیفی طبقه بندی شده تحت عنوان مثال ارائه شده‌است.

انتهای هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد با پاسخ  کاملا تشریحی بهمراه  ذکر نکات کلیدی به صورت طبقه‌بندی شده گنجانده شده‌ و سپس تعدادی تست‌ تألیفی طبقه بندی شده تحت عنوان آزمون آورده شده که پاسخ این تست‌ها به صورت کلیدی در انتهای کتاب قرار دارد.

در انتهای کتاب پاسخ تشریحی سؤالات آزمون‌های سراسری دوره های اخیر و 3 مرحله آزمون خودسنجی طبقه بندی شده در سطوح آسان، متوسط و سخت آورده شده است.

کتاب روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره مدرسان شریف منبعی بسیار مناسب است تا دانشجو یا داوطلب بتواند در فرصتی اندک‌، حداکثر نکات و مطالب اصلی را به همراه مجموعه سؤالات چند سال اخیر آزمون سراسری و دانشگاه آزاد مطالعه کنند.