کتاب روانشناسی عمومی مدرسان شریف تالیف مریم درخشان نژاد (قابل استفاده رشته های روانشناسی و علوم تربیتی) دارای 17 فصل شامل ارائه کامل درس روانشناسی عمومی و مثال های متعدد با در نظر گرفتن روال امتحانات سال‌های گذشته و همچنین منابع مختلف برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد ارائه شده است.

انتهای هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد سال های گذشته به همراه پاسخ‌های کاملاً تشریحی آورده شده است.

آزمونی جهت سنجش داوطلب که پاسخ آن ها به صورت کلیدی در انتهای کتاب قرار دارد در انتهای هر فصل آورده شده است.

در پایان کتاب، پاسخ تشریحی سؤالات آزمون سراسری دوره های اخیر و سه مرحله آزمون خودسنجی در سطوح ساده، متوسط و سخت برای مرور مطالب آورده شده است.