کتاب روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی مدرسان شریف خلاصه‌ای مفید از کتاب‌هایی است که به عنوان منبع سؤالات درس روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در پایان هر بحث و در آخر هر فصل سؤالات تألیفی و کنکوری به شیوه‌ای طبقه‌بندی شده ‌آمده است.

انتهای کتاب، سؤالات آزمون دکتری دوره های اخیر و آزمون سراسری دوره های اخیر با پاسخ کاملاً تشریحی آن‌ها و 9 مرحله آزمون خودسنجی در سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) ارائه شده است.