• درسنامه جامع و کامل رفتار سازمانی
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده
  • سوالات طبقه بندی شده رفتار سازمانی در انتهای هر فصل
  • استفاده از مثالهای متنوع جهت تشریح بهتر هر مبحث
  • سوالات کنکورهای سراسری درس رفتار سازمانی دوره های گذشته با پاسخ تشریحی
  • شامل 3 مرحله آزمون خودسنجی در درس رفتار سازمانی در سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) در انتهای کتاب