کتاب تحلیل مدار الکتریکی مدرسان شریف مجموعا شامل 12 فصل است، که 5 فصل ابتدایی در جلد اول (مشاهده جلد اول کتاب) و 7 فصل بعدی در جلد دوم ارائه شده است.

  • شرح بسیار جامع و کامل مدارهای الکتریکی 2
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در بین مباحث هر فصل
  • ارائه مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در هر مبحث برای تفهیم بهتر مطالب
  • ارائه مطالب و مفاهیم بصورت صددرصد تشریحی با بیانی ساده و روان
  • تست های طبقه بندی شده در انتهای هر فصل
  • شامل سوالات مدار الکتریکی آزمونهای ارشد و دکتری دوره های گذشته
  • پاسخ نامه کاملا تشریحی بهمراه نکات آموزشی در پاسخ ها