ابن کتاب شامل شرح جامع و سوالات طبقه بندی شده مباحث عمومی شهرسازی ایران مدرسان شریف است که شیوه آموزشی کتاب به شرح زیر است:

  • در داخل مطالب هر فصل مثال‌ها و سؤال‌هایی از مطالب همان فصل طرح شده.
  • در انتهای هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد دوره های گذشته مربوط به رشته‌های طراحی شهری و مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری همراه با پاسخ تشریحی درج شده‌ است.
  • سؤالات تألیفی، در انتهای هر فصل تحت عنوان آزمون آخر فصل آورده شده که کلید این سؤالات در انتهای کتاب است.
  • در انتهای کتاب 3 مرحله آزمون خودسنجی در سطوح A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) ارائه شده است.