کتاب بانک تست ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات) و مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدرسان شریف اثر مهندس حسین نامی

این کتاب شامل 20 آزمون 30 سؤالی است که 15 سؤال آن به ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات) و 15 سؤال آن به مدارهای الکتریکی اختصاص یافته است.

 در این مجموعه تقریباً هیچ نوع سؤال تکراری از کتاب‌های اصلی مدرسان شریف و یا تست‌های کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد.

 بودجه بندی سؤالات کاملاً استاندارد است و سعی شده که داوطلب با مطالعه این مجموعه مروری جامع بر کلیه مباحث مهم داشته باشد و به‌طور کامل آماده آزمون اصلی شود. 

هر چهار آزمون پشت سر هم، به شکل زیر دسته بندی شده است.

  • یک آزمون مدار سخت، ریاضیات متوسط
  • یک آزمون مدار متوسط، ریاضیات سخت
  • یک آزمون مدار سخت، ریاضیات سخت
  • یک آزمون مدار متوسط، ریاضیات متوسط

بخشی از کتاب را میتوانید از اینجا دانلود و مشاهده نمایید