• خلاصه مباحث کاربردی از دروس تخصصی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

  • شامل دروس (آیین دادرسی کیفری – جرم شناسی – متون فقه جزایی – حقوق جزای عمومی – حقوق جزای اختصاصی)

  • تست های منتخب آزمونهای دکتری حقوق جزا دوره‌های گذشته تا آزمون سال 98

  • تست‌های تألیفی و شبیه سازی شده Ph.d

  • پاسخنامه تشریحی – کلیدی