کتاب تست ارشد آی تی, کتاب مجموعه سوالات ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 90 تا 97 با حل تشریحی

شامل حل تشریحی سوالات دروس:

  • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی
  • دروس مشترک (ساختمان گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری)
  • اصول و مبانی مدیریت
  • مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم عامل)
  • معماری کامپیوتر