کتاب 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده و طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی با پاسخ های تشریحی و مفهومی اثر محسن رفعتی (وکیل پایه یک دادگستری) و محمد امامی از انتشارات چتر دانش