• درسنامه جامع و کامل دروس تخصصی دبیری ادبیات فارسی در 2 جلد کتاب
  • شرح دروس، مفاهیم و نکات مهم و کلیدی
  • نمونه سوالات طبقه بندی شده در هر فصل

شامل دروس: متون نظم (1)، متون نظم (2)، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی(تاریخ ادبیات، فنون ادبی، عروض و قافیه، سبک شناسی)، زبان فارسی(املا، نگارش و ویرایش، دستور زبان)

مطابق سرفصل های سازمان سنجش آموزش کشور