• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس تئوری مدیریت (اصول مدیریت و تئوری سازمان)
  • شامل 150 تست تئوری مدیریت (اصول مدیریت و تئوری سازمان) از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس تئوری مدیریت می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 150 سوال از درس تئوری مدیریت که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس تئوری مدیریت می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس تئوری مدیریت را مرتفع می نماید.