• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس تعلیم و تربیت اسلامی
  • شامل 150 تست تعلیم و تربیت اسلامی از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس تعلیم و تربیت اسلامی می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 150 سوال از درس تعلیم و تربیت اسلامی که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس تعلیم و تربیت اسلامی می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس تعلیم و تربیت اسلامی را مرتفع می نماید.