کتاب جامع نکات حقوق مدنی همگام با آخرین تحولات در کتب حقوق مدنی، قوانین خاص حقوقی، آرای وحدت رویه و آزمون های حقوقی تا اسفند ۱۳۹۵

  • با بیش از ۲۲۰۰ نکته و ۹۶۳ تست منتخب
  • ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت، قضاء، کارشناسی ارشد و دکتری

در این کتاب ابتدا مباحث و موضوعات به صورت نکته با هدف آموزش متره و سپس با بهره گیری از نمونه تستهای سنوات قبل و تشریح گزینه های آن به مرور و تکرار و یادآوری می پردازید و در انتهای هر فصل نیز سوالات سنجش به منظور ارزیابی به گونه‌ای تنظیم شده تا با استفاده از آموخته های خود آنها را پاسخ داده و مورد سنجش واقع گردید.

این کتاب با توجه به احساس نیاز به منبعی کامل برای یادگیری، مرور، تکرار و سنجش؛ تهیه و درخواست گردیده بر مطالب کلیدی و مباحث پرتکرار در آزمون های عمومی تأکید بیشتری گردد.

» تعداد صفحات کتاب جامع نکات حقوق مدنی: 624 صفحه
» مؤلفان: دکتر مهرداد زمانی، دکتر فهیمه تقوی‌مندی، سروش تکلو