• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس مهندسی نرم افزار
  • شامل 150 تست مهندسی نرم افزار از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس مهندسی نرم افزار می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 150 سوال از درس مهندسی نرم افزار که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس مهندسی نرم افزار می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس مهندسی نرم افزار را مرتفع می نماید.