• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها
  • شامل 153 تست ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 153 سوال از درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها را مرتفع می نماید.