• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • شامل 131 تست ذخیره و بازیابی اطلاعات از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی
  • این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 131 سوال از درس ذخیره و بازیابی اطلاعات که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات را مرتفع می نماید.