• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس مدیریت بازاریابی (بازاریابی و مدیریت بازار)
  • شامل 199 تست مدیریت بازاریابی از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس مدیریت بازاریابی (بازاریابی و مدیریت بازار) می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 199 سوال از درس مدیریت بازاریابی که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس مدیریت بازاریابی می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس مدیریت بازاریابی را مرتفع می نماید.