• شامل مختصر مباحث مبانی سازمان و مدیریت
  • شامل 152 تست مبانی سازمان و مدیریت از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل مختصر مباحثی از درس مبانی سازمان و مدیریت می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 152 سوال از درس مبانی سازمان و مدیریت که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس مبانی سازمان و مدیریت می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس مبانی سازمان و مدیریت را مرتفع می نماید.