کتاب تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون‌‌ های نظام مهندسی ترافیک انتشارات نوآور اثر دکتر سعید منجم شامل پاسخنامه تشریحی تا سال 97 بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی آزمون های نظام مهندسی ترافیک

قابل استفاده مهندسین با رشته‎های تحصیلی عمران گرایش‎های راه و ترابری و برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل (ترافیک)