کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ((روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی و آمیخته) – آسیب شناسی روانی کودک)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری