کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری شبکه و رایانش ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها «کتاب تست کنکور دکتری شبکه و رایانش»

» مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم های عامل پیشرفته – شبکه های پیشرفته)
» زبان انگلیسی دکتری
» مجموعه دروس تخصصی