کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری حقوق بین الملل عمومی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

» سوالات دکتری مجموعه دروس تخصصی حقوق بین الملل عمومی شامل (متون فقه(جهاد), حقوق بین الملل عمومی, حقوق سازمانهای بین المللی)
» زبان انگلیسی دکتری
» مجموعه دروس تخصصی