کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک پیشرفته – ارتعاشات پیشرفته – کنترل پیشرفته)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • مجموعه دروس تخصصی