کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری معماری سیستم های کامپیوتری ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست دکتری معماری کامپیوتر)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مدار منطقی و معماری کامپیوتر) و کارشناسی ارشد شامل (معماری کامپیوتر پیشرفته – VLSI پیشرفته)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری