خرید کتاب طراحی الگوریتم انتشارات نصیر اثر دکتر حاج سید جوادی؛ شامل شرح کامل مباحث درس طراحی الگوریتم بر اساس سرفصلهای آموزش عالی بهمراه تست های منتخب طراحی الگوریتم از آزمونهای کارشناسی ارشد سالهای اخیر؛ قابل استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مهندسی کامپیوتر