خرید کتاب ماشین های الکتریکی انتشارات نصیر اثر استاد سید محمد تقی نبوی رضوی شامل شرح کامل مباحث درس ماشین های الکتریکی بر اساس سرفصلهای آموزش عالی؛ قابل استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مهندسی برق