• شرح بسیار کامل مباحث مکانیک خاک بر اساس جدیدترین سرفصلهای آموزش عالی

  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل

  • سوالات طبقه بندی شده مکانیک خاک منتخب از آزمونهای سراسری گذشته و تست های تألیفی استاندارد

  • حل کاملا تشریحی کلیه مثال ها و تست ها به همراه نکات آموزشی