• شرح بسیار کامل مباحث مهندسی کنترل اتوماتیک به همراه نکات مهم و کلیدی

  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل

  • سوالات طبقه بندی شده منتخب از آزمونهای سراسری دوره های گذشته

  • حل کاملا تشریحی کلیه مثال ها و تست ها به همراه نکات آموزشی