• شرح بسیار کامل مباحث دینامیک به همراه نکات مهم و کلیدی

  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل

  • سوالات منتخب از آزمونهای سراسری بهمراه تست های تألیفی طبقه بندی شده

  • حل کاملا تشریحی کلیه مثال ها و تست ها به همراه نکات آموزشی