توضیحات

کتاب کتاب پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل نشر نی تألیف مارتین گریفیتس؛ استیون روچ؛ اسکات سولومون ترجمه علیرضا طیب

این اثر (کتاب پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل) می کوشد پیچیدگی و فریبایی بین الملل را از پشت عینک پرنفوذترین اندیشمندان آن به نمایش بگذارد.

تلاشی است هم برای معرفی نظریه پردازانی که سهمی اساسی در نحوه اندیشیدن ما درباره روابط بین الملل داشته اند و هم آشنا ساختن خوانندگان با برخی از اندیشمندان بزرگی که رویدادهای بین المللی سال های آغازین سده بیست و یکم و گرایش های جدید پاگرفته در رشته روابط بین‌الملل را از لحاظ نظری و عملی روشن ساخته یا در ادامه روشنگری های پیشین خود بدانها پرداخته اند.

در مورد این متفکران، ضمن ارائه چکیده ای از آثار هر یک به همراه اطلاعاتی از زندگی نامه آنان، راهنمایی از مهم ترین آثارشان نیز برای مطالعه بیشتر معرفی شده است.