کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی انتشارات نوآور اثر مهندس مهدی دریانی و مهندس حسن نوبهار شامل

  • شرح عناصر و جزئیات طراحی فنی ساختمان
  • پاسخنامه کاملا تشریحی آزمون های نظام مهندسی دوره های گذشته
  • بر اساس نشریه 55 سازمان برنامه و بودجه مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

قابل استفاده کارشناسی ارشد گرایش های معماری، تکنولوژی معماری، مدیریت پروژه و مدیریت ساخت