کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اثر اسمیت – ون نس – ابوت ترجمه سعید سلطانعلی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت) – ساناز پورمند – عباس خاکپور انتشارات کتاب پدیده

اثر حاضر ترجمه ویرایش هفتم کتاب
“Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics”
تألیف “جوزف ماک اسمیت”، “هندریک ون نس”، “مایکل ابوت” است که در سال 2005 توسط انتشارات McGraw-Hill منتشر شده است.

کتاب حاضر یکی از معتبرترین کتب مهندسی شیمی است. در این کتاب اصول کلی قوانین ترمودینامیک بیان شده است. محتوای این کتاب برای یک درس سالیانه دوره کارشناسی بیش از حد لازم بوده و آنقدر جامع است که به عنوان مرجعی مفید در دوره تحصیلات تکمیلی و هم در کاربرد حرفه ای می باشد. این اثر در دو جلد و بر مبنای تدریس این کتاب در دو ترم ترجمه شده است. در ترجمه کتاب سعی فراوان شده تا متن ترجمه کاملا منطبق بر متن اصلی باشد.

کتاب برگزیده کمیته عالی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران