کتاب نکته هایی در مبانی نظری و اطلاعات جامع هنری (جلد دوم – تکمیلی 2) تألیف دکتر خلیل مشتاق شامل بیش از 2000 نکته در بخش های آشنایی با هنرهای گوناگون جهان و مکاتب هنری گذشته و معاصر

جلد دوم به هنرهای مختلف جهان اختصاص دارد و شاخه ها و مکاتب هنری را از دوره باستان تا زمان حاضر در حد امکان مورد بررسی قرار داده است.

مشترک رشته های: پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی، هنر اسلامی، تصویر متحرک (انیمیشن)، ارتباط تصویری، نقاشی، تصویرسازی، عکاسی، طراحی صنعتی، مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، سینما، ادبیات نمایشی