کتاب گنجینه طلایی قانون مجازات اسلامی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) انتشارات ارشد اثر سعید شاکر شامل:

  • شرح کامل و کاربردی مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی
  • نکات مهم، کلیدی و طلایی به همراه برجسته سازی قانون
  • سوالات حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی آزمونهای حقوقی دوره های گذشته به صورت طبقه بندی شده
  • تست های تألیفی متعدد و متنوع به صورت طبقه بندی شده در هر فصل
  • پاسخ تشریحی نمونه سوالات ارشد و تست های تألیفی

منبعی بسیار مفید و کاربردی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق