کتاب مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید) انتشارات سری عمران اثر حسین فراهانی ؛ بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

  • شرح و تفسیر کاربردی کلیه‌ی ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
  • طبقه‌بندی مطالب مبحث هفتم به تفکیک آزمون‌های محاسبات، نظارت و اجرا
  • ارائه بیش از 250 سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ کاملا تشریحی
  • شامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی، کارشناسی رسمی دادگستری و تألیفی