کتاب سازه های فولادی (نسل جدید) به روش LRFD انتشارات سری عمران اثر نادر فنائی , محسن حیدری ؛ بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان