کتاب نکات مهم و نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی و بیمه شامل خلاصه مباحث کاربردی و نکات مهم و منتخب سوالات استخدامی دروس:

  • شرح اصول بیمه و قوانین تامین اجتماعی
  • مروری بر قوانین بیمه
  • احکام و معارف اسلامی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • هوش و استعداد تحصیلی
  • علوم رایانه (کامپیوتر ICDL)
  • زبان انگلیسی