این کتاب استخدامی تامین اجتماعی و بیمه قابل استفاده رشته کارشناس امور اداری و کارشناس امور بیمه ای می‌باشد و شامل مختصر مباحث دروس بهمراه نکات کاربردی و نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی و بیمه دروس ذیل است:

تخصصی:

  • اصول و تئوری‌های مدیریت (مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)
  • روش تحقیق و آمار و کاربرد آن در مدیریت
  • شناخت تامین اجتماعی و قوانین بیمه
  • قوانین کار و قوانین تأمین اجتماعی
  • حقوق اداری

عمومی:

  • هوش
  • ادبیات فارسی
  • معارف اسلامی
  • دانش اجتماعی (مسائل روز)

مطلب مرتبط مفید 👈 منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی