کتاب نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور و مامور تشخیص مالیات

موضوعات سوالات شامل: اقتصاد، مدیریت، حسابداری، قانون مالیات ها، قانون ارزش افزوده، آیین دادرسی مالیاتی، قانون مدنی، قانون تجارت