مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق جزای عمومی 2 دکتر اردبیلی نشر میزان

کتاب جزای عمومی 2 دکتر اردبیلی حاصل سال ها تدریس همین درس توسط ایشان است که در هر مرتبه چاپ جدید، با تغییرات قوانین و مقررات در زمینه کیفری، تطبیق داده شده و به روز رسانی شده است.